a random atenszon banner

/atenszon/ - Zapasowy

http://atenszon.net

Posting mode: Reply [Return]

New Reply on thread #1441
X
Max 20 files0 B total
[New Reply]


thumbnail of 07_ao30size[1].jpg
thumbnail of 07_ao30size[1].jpg
07_ao30size[1] jpg
(22.9 KB, 165x215)
Dowództwo Generalne
@DGeneralneRSZ
3h
Żadna armia nie dysponuje systemem obrony powietrznej, który chroni terytorium całego kraju. Atak rakietowy charakteryzuje się punktowym uderzeniem w wybrany cel, a nie niszczeniem wielu celów na dużych obszarach. Zadaniem systemów jest m. in. obrona infrastruktury krytycznej.
https://nitter.caioalonso.com/DGeneralneRSZ/status/1592769476801748992#m
https://coub.com/view/irse

https://pastebin.com/VJCk4rQm

0 replies | 1 file

Post(s) action:

Moderation Help

Post Form
New Reply on thread #1441
Max 20 files0 B total