POTUS speaking soon about Syria

https://www.whitehouse.gov/live/