/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası


New Thread
X
Max 20 files0 B total
[New Thread]

Page: Prev [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Next | [Index] [Catalog] [Banners] [Logs]


thumbnail of images (2).jpeg
thumbnail of images (2).jpeg
images (2) jpeg
(22.23 KB, 493x622)
Alain Delon şeytandır. Lain=lanetlenmiş şeytan demektir. ince] (ﻟﻌﻴﻦ) sıf. (Ar. la'n “lânetlemek”ten la'іn) Lânetlenmiş, Hakk'ın rahmetinden mahrum olmuş, lânetli (kimse), mel'un: “Şeytân-ı lain.” “Şahs-ı lain.” Bu fitne âteşin îkād eden laîn ola (Nâilî).

Satanizm ve Masonlukta şeytana bebek kurban etmenin esas mahiyeti nedir ?

Satanistlerin ve masonların şeytana tapınma ayinlerinde bebek kurban ettiği söylenir. 

Gerçekten de bazı satanistler ve mason cemiyetleri şeytana tapınma ayinlerinde küçücük ve masum bebekleri akıl almaz ilkellik ve vahşetle sözde şeytan sandıkları şeye sözüm ona “kurban” etmişlerdir. 

Masonlar ve satanistler sözde güçlerini korumak karşılığında bu vahşeti ve ilkelliği yapmış olsalar da yaptıklarının gerçek okültizm ve şeytaniyette bile hiçbir değeri ve kıymeti yoktur. 

Günümüz masonlarının ve satanistlerinin özendikleri tarihteki gerçek gizli cemiyetlerin yaptığı “şeytana bebek kurban ayinleri” imalı ve kabalist bir ifade ve şifreli bir eylemdir.

Tarihteki gerçek gizli cemiyetlerin yaptığı “bebek kurban etme” eylemlerinin esas mahiyeti öldürdükleri veya yarı ölü durumuna soktukları küçük bebeklerin yaşamaya devam ettikleri farklı bir olasılıktan veya yaşadıkları olası paralel evrenden şeytan için bilgi çalmaktır. 

Bunun için “kurban edilecek” bebeklere antik dönemin ilkel aletlerini kullanarak çeşitli kimyasallar ile şeytanlarla etkileşime girebilen mikroplar verip bu bebekleri yarı ölü duruma sokarak bu bebeklerin yaşamaya devam ettikleri paralel evrenden şeytan adına bilgi çalmaya çalışmışlardır.

Satanistlerin ve masonların günümüzde keyfi ve ilkelce bir vahşetle yaptığı bu “şeytana bebek kurban ayinlerini” tarihteki gizli cemiyetler geleneksel tıbbın ciddiyetiyle sözde şeytan adına gelecekten bilgi çalmak için yapmıştır.

Günümüzde “şeytana bebek kurban ayinleri” için hangi kimyasal madde ve mikropların kullanılması gerektiği bilinmediği için bu şerefsizlikleri sözde istihbarat örgütleri beyin çipi ve elektromanyetik sinyaller ile yapmaktadır.
thumbnail of murat.png
thumbnail of murat.png
murat png
(191.7 KB, 631x649)
https://twitter.com/yazarmuratakan/status/1580127795858247692

Bu ayinleri yapanlar biyolojik,kimyasal ve elektronik kabiliyetleri olan gerçek şeytanların esareti altındadır.

Türkiye Devletinin İstihbarat Kurumları İsrail Yahudisi ile Türkiye'nin yerli yahudisini birbirinden ayırt edebilmelidir.

2002 öncesi dönemde MOSSAD ajanları çok rahat bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı alabiliyordu. 2002 öncesi dönemde Türk vatandaşlığı alan MOSSAD ajanları günümüzde aktif bir biçimde faaliyetlerine devam etmektedir.

Türkiye Devletinin bu konuda yapabilceği en basit yöntemlerden biri ses tonu analizi yapmaktır. Gerçekte İsrail yahudisi olan insanların ses tonundaki ibrani ritmi ve frekansı kendini belli eder. İnsan mizacı konusunda uzman olan müslüman psikolog ve psikiyatırlar bu konuda bilimsel çalışma başlatıp bu çalışmayı müslüman polislere ve müslüman istihbaratçılara sunmalıdır. 

Karşınızdaki potansiyel MOSSAD ajanını onunla ibranice konuşurak tahrik etmeye çalışabilirsiniz.

Bunun dışında bazı İsrail yahudilerinin fenotipi kendisini belli eder. Kendiside kripto yahudi olan nihal atsız "Bunu tanımak için yüzünün mütereddi Yahudi hatlarına dikkatle bakmak lâzımdır." demiştir. Mizaç uzmanı olan müslüman alimler ve bilim insanları İsrail ve Türkiye yahudilerinin yüz hatları ve fenotipi konusunda bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmalıdır.Yahudi fenotipi ve yüz hatları konusunda yapılan bilimsel çalışmalar müslüman polislere ve müslüman istihbaratçılara sunulmalıdır.
3 replies omitted. Click to expand viewer
TVNET'te Doğukan Gezer isimli kişi Ali Burak Darıcılı'nın şakasına sunucuya atfettiği "ürün siz misiniz" sözündeki atıfı ciddiye alıp "siz mi dediniz" diye soruyor. Ali Burak Darıcılı hemen fark edip sunucunun o sözü çoğu kez kullandığını ifade etmek zorunda kalıyor. 

DİKKAT Doğukan Gezer isimli şahıs sosyal medya uzmanı olmasına rağmen basit bir şakayı bile anlamıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İstihbarat Kurumları soğuk savaş döneminde Türkiye'ye sızan MOSSAD ajanları ile İsrail'den yeni gelen MOSSAD ajanları arasındaki mizaç farkını ayırt edebilmelidir.

Türkiye sınırları içindeki MOSSAD çalışanları faaliyetlerini müslüman polislere anlatsın.

Türkiye sınırları içindeki MOSSAD çalışanları kibirli ve çirfkef olmaktan vazgeçip MOSSAD adına yürüttükleri faaliyetlerini müslüman polislere anlatmalıdır. 

Peki şunu sorabilirsiniz ? Kast ettiğiniz kişiler gerçekte MOSSAD'a çalıştığını bilmiyorsa ne yapacak ?

Yaptığı eylemin mantığını ve esas mahiyetini bilmeden hareket eden insanlar öncelikle ne yaptığını sorgulamalı kendisine emir ve telkinlerden hesap sormalıdır. Size emir ve telkin verenler size o emirleri ve telkinleri neden verdiğini anlaşılır ve net şekilde izah edemez ise yaptığınız eylemleri hiç korkmadan müslüman polislere anlatın.

Şunu da sorabilirsiniz ? Senin demenle mi MOSSAD çalışanları yürüttükleri faaliyetleri gidip müslüman polise anlatacak. 
Öncelikle bu eylemleri az yada çok bir akıl ve zeka ile yapıyorlar. Aklı ve zekası olan bir insan aklından ve zekasından ötürü bir vicdana sahiptir. Hemen atlamayın yok vicdansızlık yok dünyada neden kötülük var diye ?
Vicdan sizin zannettiğiniz gibi kötülüğü engelleyen bir içgüdü falan değildir. Vicdan bilinçdışı bir sorgulamadır. Akıl ve zeka bu sorgulamaya anlam katar. Bu yazıyla alay edilmesi bile bu yazı üzerine bilindışı sorgulamayı başlatır.
8 replies omitted. Click to expand viewer
Türkiye'nin ajan cenneti olduğu dair yalanları uydurup "Türkiye ajan cennetidir" yalanını herkese inandıran MOSSAD'ın Türkiye yapılanmasıdır.

3 Kasım 2002'den önce Türkiye'yi MOSSAD yönetiyordu. 

3 Kasım 2002'den önce Türkiye'yi yöneten güç nasıl MOSSAD olabiliyor sorusunun cevabı Türkiyelilerin ve "Türklerin" yeteri kadar ayık olamamasıdır.

Türkiyeliler ve "Türkler" zannedildiği kadar devlet ve istihbarat aklına sahip değildir. 

Kuran'ı Kerim'de Yahudilerle alakalı bu kadar uyarıcı ayetler varken Osmanlı Devleti İspanyadan gelen Yahudileri ege adalarına yerleştirip bu Yahudilerin adadan çıkmasını önlemek için adalara muhafız dikmeyi akıl etmek yerine İspanya'dan gelen bu Yahudileri devletin kalbi olan balkanlara yerleştirmiştir.

İspanyol Yahudileri gelmeden öncede bu topraklarda Müslüman ve Hristiyan görünümlü Kripto Yahudiler vardı. Osmanlı Devleti kendi topraklarında yaşayan bu Kripto Yahudileri tespit edememiştir.

Osmanlı Devleti 2.Abdülhamit'i ve onun iktidarını kripto Yahudi hainlere karşı korumayı becerememiştir.

Zamanla Osmanlı Devletine sızan bu kripto Yahudiler 27 Nisan 1909'da Osmanlı Devletini yıkmıştır.

Bu ülkenin geleceği ve şerefi 27 Nisan 1909'dan 12 Eylül 1980'e kadar Yerli Kripto Yahudilerle siyonist gizli cemiyetlerin daha sonra (Trump öncesi)ABD=MOSSAD'ın İsrail ve ABD Yahudileri arasındaki gizli iç iktidar kavgasıyla harap edilmiştir. 

3 Kasım 2002'den önce Türkiye MOSSAD tarafından yönetildiği için MOSSAD'a rağmen hiçbir yabancı ajanın Türkiye'ye sızabilmesi mümkün değildi. 

Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasını yavaşlatan hatta engelleyen MOSSAD'ın Türkiye yapılanmasından başkası değildir.
https://www.meridyenhaber.com/guncel/rasim-ozan-kutahyali-sacmaladi-erdogan-istemezse-koltuktan-h62076.html

Türkiye'de korkunç güçlü bit DEVLET yok rakipsiz bir MEDİNAT var.

Korkunç güçlü olan MEDİNAT'ın tövbe edip DEVLET olması için "Allah'ım Türkiye devlet kadrolarındaki kripto yahudileri münafıklıktan kurtar ve müslüman kıl" diye dua edin.
MOSSAD ajanları hainliğe ve MOSSAD'a ihanet etmeye eğilimlidir.

Hollywood flimlerinde "hain MOSSAD ajanı" diye boşuna replik koymamışlar.

Türkiye sınırları içindeki MOSSAD ajanlarının kendilerine özgün elektronik ve telemetrik kabiliyetleri artarsa İsrail ve İsviçre'deki MOSSAD merkezlerine ihanet etmeye başlayıp Türkiye'de kendi derebeyliklerini kuracaktır.
 >>/243/
>  >MOSSAD ajanları hainliğe ve MOSSAD'a ihanet etmeye eğilimlidir.

>  >Hollywood flimlerinde "hain MOSSAD ajanı" diye boşuna replik koymamışlar.

>  >Türkiye sınırları içindeki MOSSAD ajanlarının kendilerine özgün elektronik ve telemetrik kabiliyetleri artarsa İsrail ve İsviçre'deki MOSSAD merkezlerine ihanet etmeye başlayıp Türkiye'de kendi derebeyliklerini kuracaktır.

İsrail ve İsviçre'deki MOSSAD merkezlerinin aklı ve komutası olmadan hareket etmeye başlayan MOSSAD ajanları akıl üstünlüğünü kaybedeceği için hain MOSSAD ajanlarını tespit edip tasfiye etmek daha kolay olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki yerli Kripto Yahudiler MOSSAD ile olan bağlarını koparmalıdır.

Türkiye'nin ajan cenneti olduğu dair yalanları uydurup "Türkiye ajan cennetidir" yalanını herkese inandıran MOSSAD'ın Türkiye yapılanmasıdır.

3 Kasım 2002'den önce Türkiye'yi MOSSAD yönetiyordu.

3 Kasım 2002'den önce Türkiye'yi yöneten güç nasıl MOSSAD olabiliyor sorusunun cevabı Türkiyelilerin ve "Türklerin" yeteri kadar ayık olamamasıdır.

Türkiyeliler ve "Türkler" zannedildiği kadar devlet ve istihbarat aklına sahip değildir.

Kuran'ı Kerim'de Yahudilerle alakalı bu kadar uyarıcı ayetler varken Osmanlı Devleti İspanyadan gelen Yahudileri ege adalarına yerleştirip bu Yahudilerin adadan çıkmasını önlemek için adalara muhafız dikmeyi akıl etmek yerine İspanya'dan gelen bu Yahudileri devletin kalbi olan balkanlara yerleştirmiştir.

İspanyol Yahudileri gelmeden öncede bu topraklarda Müslüman ve Hristiyan görünümlü Kripto Yahudiler vardı. Osmanlı Devleti kendi topraklarında yaşayan bu Kripto Yahudileri tespit edememiştir.

Osmanlı Devleti 2.Abdülhamit'i ve onun iktidarını kripto Yahudi hainlere karşı korumayı becerememiştir.

Zamanla Osmanlı Devletine sızan bu kripto Yahudiler 27 Nisan 1909'da Osmanlı Devletini yıkmıştır.

Bu ülkenin geleceği ve şerefi 27 Nisan 1909'dan 12 Eylül 1980'e kadar Yerli Kripto Yahudilerle siyonist gizli cemiyetlerin daha sonra (Trump öncesi)ABD=MOSSAD'ın İsrail ve ABD Yahudileri arasındaki gizli iç iktidar kavgasıyla harap edilmiştir.

3 Kasım 2002'den önce Türkiye MOSSAD tarafından yönetildiği için MOSSAD'a rağmen hiçbir yabancı ajanın Türkiye'ye sızabilmesi mümkün değildi.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasını yavaşlatan hatta engelleyen MOSSAD'ın Türkiye yapılanmasından başkası değildir.
Türkiye'nin ajan cenneti olduğuna dair yalanlar uydurup "Türkiye ajan cennetidir" yalanını herkese inandıran MOSSAD'ın Türkiye yapılanmasıdır.

3 Kasım 2002'den önce Türkiye'yi MOSSAD yönetiyordu.

3 Kasım 2002'den önce Türkiye'yi yöneten güç nasıl MOSSAD olabiliyor sorusunun cevabı Türkiyelilerin ve "Türklerin" yeteri kadar ayık olamamasıdır.

Türkiyeliler ve "Türkler" zannedildiği kadar devlet ve istihbarat aklına sahip değildir.

Kuran'ı Kerim'de Yahudiler hakkında insanlara uyarılarda bulunan keskin ayetler varken Osmanlı Devleti İspanyadan gelen Yahudileri ege adalarına yerleştirip bu Yahudilerin adadan çıkmasını önlemek için adalara muhafız dikmeyi akıl etmek yerine İspanya'dan gelen bu Yahudileri devletin kalbi olan balkanlara yerleştirmiştir.

İspanyol Yahudileri gelmeden öncede bu topraklarda Müslüman ve Hristiyan görünümlü Kripto Yahudiler vardı. Osmanlı Devleti kendi topraklarında yaşayan bu Kripto Yahudileri tespit edememiştir.

Osmanlı Devleti 2.Abdülhamit'i ve onun iktidarını kripto Yahudi hainlere karşı korumayı becerememiştir.

Zamanla Osmanlı Devletine sızan bu kripto Yahudiler 27 Nisan 1909'da Osmanlı Devletini yıkmıştır.

Bu ülkenin geleceği ve şerefi 27 Nisan 1909'dan 12 Eylül 1980'e kadar Yerli Kripto Yahudilerle siyonist gizli cemiyetlerin daha sonra (Trump öncesi)ABD=MOSSAD'ın İsrail ve ABD Yahudileri arasındaki gizli iç iktidar kavgasıyla harap edilmiştir.

3 Kasım 2002'den önce Türkiye'yi MOSSAD yönettiği için MOSSAD'a rağmen hiçbir yabancı ajanın Türkiye'ye sızabilmesi mümkün değildi.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasını yavaşlatan hatta engelleyen MOSSAD'ın Türkiye yapılanmasından başkası değildir.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İstihbarat Kurumları soğuk savaş döneminde Türkiye'ye sızan MOSSAD ajanları ile İsrail'den yeni gelen MOSSAD ajanları arasındaki mizaç farkını ayırt edebilmelidir.

thumbnail of kyt.png
thumbnail of kyt.png
kyt png
(254.04 KB, 619x752)
MOSSAD=FETÖ'nün sahte ulusalcı telkinlerine maruz kalan ortalama bir gerizekalı üzerine...

MOSSAD=FETÖ'nün sahte ulusalcı telkinlerine maruz kalan ortalama bir gerizekalının attığı tweet https://twitter.com/msikkofield/status/1574701547975589888 bu kadar olabilirdi.

Türkiye'deki toplum yapısı hakkındaki bilgisi olmayan ve dünyayı etradındaki beyazlardan ibaret sanan mallardan birisidir sadece Cemre Demirel. CHP'ye oy veren herkesin kendi etrafındaki gibi beyazlardan ibaret olduğunu sanıyor aptal. Son dönemlerde CHP'ye ciddi oranlarda oy veren koyu alevilerden ve aşırı solculardan haberi yok bunun gibi salakların. Çünkü etrafı kendisi gibi beyazlarla dolu olduğundan ötürü Türkiye gerçekliğinden haberi yoktur bunların.

Kendisi üniversite mezunu olmasına rağmen siyasi konularda ahkam kesmeden önce Türkiye'nin siyasi tarihine hafifçe bi göz atmaktan aciz bir beyinsiz bir ukaladır.Türkiye'nin siyasi tarihini incelese belli dönemler SHP'nin Deniz Baykal'ın kurduğu CHP'den daha fazla oy aldığını bilirdi.Bu basit tarihsel bilgiden haberi olsaydı partinin ismi sadece CHP olduğundan ötürü oy almadığı çıkarımını yapabilirdi.

CHP'ye oy veren kitle "MOSSAD=FETÖ'nün sahte ulusalcı telkinlerine maruz kalan aptalların" sandığı gibi sırf partinin ismi CHP olduğu için o partiye oy vermiyor. Aksine CHP'ye oy veren kitleler kendi partisi içindeki hiziplere diğer bütün kesimlerden daha fazla önem göstermektedir. CHP'ye oy veren kitleler partiye değil bulunduğu şehrin milletvekiline göre oy vermektediler.Bu konuda en sıkı ve en gizli pazarlıkların yapıldığı partide CHP'dir.

"MOSSAD=FETÖ'nün sahte ulusalcı telkinlerine maruz kalan aptalların" sandığının aksine CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve kadrosu sayesinde %25 oy oranını korumaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı CHP %17 oy oranını asla geçemezdi. CHP'ye oy verecek olan koyu aleviler ve aşırı solcular HDP'ye oy vermek zorunda kalır bu durumda Türkiye'de daha farklı problemlere yol açabilirdi.

İnce'nin aldığı yüksek oyun İnce'nin kendi şahsi başarısı sanacak kadar aptal olanların yaşadığı bu ülkede MOSSAD=FETÖ her türlü haltı yer. İnce'nin aldığı o oylar RTE'ye karşı muhaliflerde ve istediğini alamayan kesimlerde biriken içgüdüsel bir tepkidir. İnce'nin kendi şahsi başarısı değildir.

Kendisininde oy vermiş olduğu CHP'ye oy veren kitleler ile Türkiye'nin toplumsal gerçeği hakkında en ufak bir bilgisi olmayan bir salağın AKP'lilerinde Mansur'a oy verebileceğini sanması oldukça doğaldır.
MOSSAD'ın Türk Ulusalcısı gençlere https://www.youtube.com/c/CemreDemirelMS sunduğu rol modeldir.
https://www.nimo.tv/jahrein MOSSAD'ın Türk Ulusalcısı gençlere sunduğu rol modellerden biridir.

thumbnail of np_file_133660-1.jpeg
thumbnail of np_file_133660-1.jpeg
np_file_133660-1 jpeg
(124.84 KB, 2000x1333)
thumbnail of 3USQCDHDDII6XJA6ZBCCYIJ7VA.jpg
thumbnail of 3USQCDHDDII6XJA6ZBCCYIJ7VA.jpg
3USQCDHDDII6XJA6ZBCCY... jpg
(1.05 MB, 4520x3056)
thumbnail of insignis-israel-secret-organisation-mossad-600w-1021534858.jpg
thumbnail of insignis-israel-secret-organisation-mossad-600w-1021534858.jpg
insignis-israel-... jpg
(103.5 KB, 525x620)
Türkiye'deki MOSSAD ajanı komplo teorisyenlerinin mRNA hakkındaki söylemlerine denk gelmişsinizdir.

MOSSAD ajanı komplo teorisyenleri merak etmesinler İsrail'de kullanılan Biontech/Pfizer mRNA aşılarının dünyanın geri kalanında kullanılan Pfizer/Biontech mRNA aşılarından farklıdır.
Çünkü MOSSAD İsrail halkına zarar verbilecek bir aşının İsrail'de kullanılmasına izin vermez.

Böyle olduğunu düşünmüyorsanız bile ya İsrail'in elinde Pfizer/Biontech mRNA aşılarının şeytani ve zararlı etkilerine karşı özel bir panzehir vardır yada bu Pfizer/Biontech mRNA aşıları Yahudilere zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Pfizer/Biontech'in mRNA aşılarının zararlı ve şeytani etkileri varsa şirketin bu aşıları dünyada satabilmesi için panzehirini MOSSAD ile beraber geliştirip MOSSAD'a vermesi gerekir.

thumbnail of _114944843_polltracker_index_promo976_v2.png
thumbnail of _114944843_polltracker_index_promo976_v2.png
_114944843_polltracke... png
(323.52 KB, 976x549)
thumbnail of ezgif-5-91bec97879.jpg
thumbnail of ezgif-5-91bec97879.jpg
ezgif-5-91bec97879 jpg
(469.1 KB, 2000x1333)
Joe Biden neden Siyonistlerin gözünden düştü ?

Türkiye'de ABD Başkanı Joe Biden için küreselcilerin adamı olduğu söylenir. Ülkemizdeki diğer basmakalıp dogmalar gibi bu algı da doğru değildir. Joe Biden'in siyasi geçmişine bakma zahmetinde bulunanlar Joe Biden'in Donald Trump'u aratmayacak kadar ABD Milliyetçisi biri olduğunu bilir. 

Joe Biden Siyonizme karşı büyük günahlar işlemiştir;

Siyonistlerin kendisinden istediği "Sahte Filistincilik" rolünü oynamak yerine tam tersine Trump gibi "Aşırı İsrailcilik" yaparak İsrail'in gizlice zarar görmesine sebep olmuştur.

Siyonistlerin kendisine emrettiği "Türkiye'yi yaptırımlara boğma" talimatını kabul etmeyip lobilere rağmen Türkiye ile ilişkilerini sürdürmeye devam etmiştir.

Yine Siyonistler kendisinden Çin'e uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istemesine rağmen tam tersine Trump'un politikasını devam ettirerek Çin'e yapılan yaptırımları daha da arttırmıştır.

Bu sebeplerden ötürü Joe Biden siyonistlerin gözünden düşmüş bunlardan ötürü kendisi ve oğlu hakkında pedofili iddiaları medyaya servis edilmiş, ABD BAŞKANI olmasına rağmen mental olarak çözüm bulunabilecek türden olan sağlık sorunlarının düzeltmesi yerine ABD BAŞKANI olan birini küçük düşürecek hareketlerde bulunmasına seyirci kalınmış sonunda kraliçenin cenazesinde son sıralarda oturtularak ağır bir şekilde aşağılanmıştır.

thumbnail of 10.29050-harranziraat.345131-535221.pdf
thumbnail of 10.29050-harranziraat.345131-535221.pdf
10.29050-h... pdf
(641.38 KB, 0x0)
thumbnail of 10.5455-cap.20150128123852-115218.pdf
thumbnail of 10.5455-cap.20150128123852-115218.pdf
10.5455-ca... pdf
(256.08 KB, 0x0)
CIA ve diğer ABD İstihbarat kurumları MOSSAD'ın musallatı altındadır. 
MOSSAD ABD'de yaşayayan işbirlikçi Yahudilerle ve hristiyan görünümlü Kripto Yahudileri kullanarak CIA,FBI ve diğer ABD İstihbarat kurumlarının ajanlarını ve çalışanlarını düzenli olarak zehirlemektedir.
FBI,CIA ve diğer USA İstihbarat personelinin yemeklerine sözde probiyotik bakteriler katmaktadır. USA Intellengie kurumları personele ve ajanlara verilen yemeklerde sadece kimyasal zehir kontrolü yapmaktadır.
Bu sözde probiyotik bakteriler kimyasal olarak zehir olarak kabul edilmediği için MOSSAD tarafından üst düzey insanları gizlice zehirlemek için kullanılmaktadır. 
Bu sözde probiyotik bakteriler gerçekte zihin kontrol uzmanı kabalist bir MOSSAD teknokratının bağırsak bakterileridir. 
Dünya üzerindeki aynı tür bağırsak bakterileri kozmik ELF dalgaları ve nöral dolanıklık üzerinden birbiri ile iletişim halindedir.
Bağırsak bakterileri ile zihin kontrolü yapmak bilimsel olarak mümkündür.
Bağırsak Beyin Ekseni: Psikiyatrik Bozukluklarda Bağırsak Mikrobiyotasının Rolü ; https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/11169/133514
Ses dalgaları ile mikroorganizmaların kontrolü : https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/535221

CIA ve diğer USA Intellengie kurumlarının yapması gereken ajanlarının ve personelinin dışkılarını kimyasal ve biyolojik inceleyerek doğal olmayan bağırsak bakterilerini tespit etmektir.
Tespit edilen aynı tür bağırsak bakterilerini MOSSAD'ın etkisinin bulunmadığı USA bölgelerindeki insanların dışkılarından alarak hap haline getirip ajanlarına ve personeline vermelidir.
Bunu yapana kadar ajanlarının ve personelinin bağırsaklarına arapça,farsça ve antik ibranice elektronik ses sinyalleri vererek bu bakterilerin MOSSAD teknokratı ile olan iletişimini kesmelidir.
 >>/192/

>  >Bunu yapana kadar ajanlarının ve personelinin bağırsaklarına arapça,farsça ve antik ibranice elektronik ses sinyalleri vererek bu bakterilerin MOSSAD teknokratı ile olan iletişimini kesmelidir.

ABD Devlet görevlileri ve USA İstihbarat mensupları Kuran Ayetlerini karınlarına elektronik ses sinyali olarak vermelidir.

thumbnail of ab67616d0000b273f858854195d66fdbf1dd6e82.jpeg
thumbnail of ab67616d0000b273f858854195d66fdbf1dd6e82.jpeg
ab67616d0000b273f8588... jpeg
(129.03 KB, 640x640)
thumbnail of dns-spoofing.png
thumbnail of dns-spoofing.png
dns-spoofing png
(42.48 KB, 1460x730)
MOSSAD'ın Sahte İnternet Ağı Projesi

MOSSAD kontrol ettiği sahte DNS sunucuları vasıtasıyla oluşturduğu sahte internet ağı ile hedef aldığı insanları oluşturulan sahte internet ağına yönlendirerek hedeflerini manipüle edip dış dünya ile iletişimini kesmektedir. 

Pentagon ve Amerikan Askeri İstihbaratı MOSSAD'ın Sahte İnternet Ağı Projesine karşı Sahte İnternet ağında kullanılan bilgisayarların anakartına gizlice yerleştirilmiş olan elektronik casusluk implantlarını(bkz NSA ANT araçları) Radyo Frekans dalgaları ile veya bu anakartlar zaten NSA casusluk standarlarına göre dizayn edildiği için anakart üzerindeki gizli bir backdoor sayesinde önceden seçilmiş anahtar sinyal üzerinden bağlanıp kontrol edebilir.
MOSSAD’ın Sahte İnternet Ağına bağlanmış olan kurbanlar internet üzerinden mesajlaştığını veya başka birine e-mail gönderdiğini zannederken gerçekte sadece MOSSAD’ın kurbana özel olarak hazırladığı sahte web sitesinde işlem yapmış olup girdiğini zannettiği gerçek web sitelerinde ise kurbanın hiçbir etkisi olmamaktadır.

Post(s) action:


Moderation Help
Scope:
Duration: Days

Ban Type:


New Thread
Max 20 files0 B total
Refresh