No banners, make a banners thread

/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası


New Reply on thread #102
X
Max 20 files0 B total
[New Reply]

[Index] [Catalog] [Banners] [Logs]
Posting mode: Reply [Return]


Büyük İsrail Kürtleri yok etmek istiyor.

Arapların ve Türklerin İsrail'in planlarına ve MOSSAD'ın eylemlerine karşı yapabileceği pek bir şey yoktur. Arap ve Türk halkları etrafındaki olayları pek sorgulamaz anlamaya da çalışmaz. Arap ve Türk halkları genetik ve toplumsal olarak etrafına ayık değildir. MOSSAD Arap ve Türk halklarını kolaylıkla manipüle edebilir.

Büyük İsrail'in önündeki en büyük engel Kürtlerdir. Kürtler toplumsal ve genetik olarak ayıktır. Kürt halkları etrafındaki olayları yaşadığı yerdeki bütün gelişmeleri sürekli takip eder ve sorgular. Kürtlerin bu özelleri Radikal Siyonistlerin ve MOSSAD'ın işine gelmez.

Radikal Siyonistler ve MOSSAD Kürtleri kendi kimliği ile değil "Aşırı Türk Irkçısı" maskesi kullanarak yok etmeyi planlıyordu. Bu planı yerli ve milli Türkiye Devleti bozdu. Bunun yerine Radikal Siyonistler ve MOSSAD Kürtlere manyetik,kimyasal ve genetik büyüler yaparak Kürt halklarına kontrol dışı hareketler yaptırarak Kürtleri Araplarla ve Türklerle çatıştırmayı denedi. Bu planda yerli ve milli Türkiye Devleti tarafından etkisiz hale getirildi.
https://twitter.com/BeyniniKullan5/status/1505544140330831874

https://www.adanafikirplatformu.org/yazi.php?id=4722

Saddam sadece bir kripto yahudi değildi aynı zamanda MOSSAD ajanıydı. İsrail'deki boş arazilere füze atarak Arapların gazını alıp sözde Arap ırkçılığı yaparak Arapların İsrail'e olan doğal tepkisini büyük bir ustalıkla manipüle etti.
Kürt ve Ermeni halkları adam olmakla iyi insan olmanın birbirinden oldukça farklı kavramlar olduğunu çok iyi bilirken Türkiye'de Türk halkları adam olmakla iyi ve ahlaklı insan olmayı aynı şey sanıyor. Türkiyeli Türk halklarının bu masumiyeti MOSSAD'ın Türkiye sınırları içinde istediği çirkefliği oldukça rahat bir şekilde sırıtarak ve alay ederek yapmasına sebep oluyor.
İslam ülkeleri esmer tenli Yahudilere dikkat etmelidir.

İslam ülkelerinin devlet görevlileri beyaz tenli Yahudileri fark edebilirken esmer tenli İsrail Yahudilerini fark edememektedir.

MOSSAD İslam ülkelerindeki toplumlara ve devletlere sızmak için yüz hatları ve ten rengi Arap,Kürt ve Ermeni halklarına benzeyen esmer tenli İsrail Yahudilerini kullanmaktadır.

MOSSAD'ın İslam ülkelerine sızmak için kullandığı esmer tenli Yahudi kavimlerine Mizrahi Yahudileri ve Yemen Yahudileri örnek olarak verilebilir.
Müslüman polisler ve müslüman istihbaratçılar doğu ve güneydoğudaki Kürt ve Ermeni görünümlü esmer tenli kripto Yahudi MOSSAD ajanlarına dikkat etmelidir.

Müslüman polisler ve müslüman istihbaratçılar esmer tenli yahudiler hakkında insan fenotipi ve insan mizacı konusunda uzman olan müslüman bilim insanlarından ve müslüman alimlerden bilgi talep etmelidir.

Post(s) action:


Moderation Help
Scope:
Duration: Days

Ban Type:


5 replies | 1 file
New Reply on thread #102
Max 20 files0 B total