No banners, make a banners thread

/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası


New Reply on thread #12
X
Max 20 files0 B total
[New Reply]

[Index] [Catalog] [Banners] [Logs]
Posting mode: Reply [Return]


Türkiye isimli ülkede siyonizm,kripto-yahudi,yahudi ve israil edebiyatı yapıp islamcı gibi görünen dergi ver gazetelerin çoğunluğu MOSSAD kurmuştur ve MOSSAD tarafından kontrol edilir. 

MOSSAD'ın bunu yapmasının sebebi kripto yahudiler konusunda farkındalık sahibi müslümanların düşüncelerini manupile etmektir.

Dünya üzerindeki yahudi düşmanlığını  MOSSAD ve radikal hristiyan taklidi yapan kripto yahudiler yönetir.

MOSSAD'ın Türkiye'deki çakma islamcı 6'lısı şunlardır;

Yeni Şafak Gazetesi

Gerçek Hayat Dergisi

El-Aziz Gazetesi

Milli Çözüm Dergisi

Yeni Akit Gazetesi

Akademi Dergisi
MOSSAD ajanı çakma islamcılar Sinan Meydan gibi tiplerin rahatlıkla cevaplayacabileceği zayıf mantıklı soruları özellikle sorarak resmi tarih hakkında haklı şüpheleri olan kitleleri resmi tarih lehine manipüle etmektedirler.

Türkiye'de gerçek bir marksist-leninist yoktur. Türkiye'deki komunistler MOSSAD ve ABD ajanıdır.

Türkiye'de tarihi bilimsel ve materyalist bir objektiflik ile değerlendirebilecek bir insan yoktur.
Çünkü MOSSAD'ın Türkiye'de kurduğu çirkeflik sistemi Türkiye'deki 20 şehirde oldukça etkili ve güçlüdür. Resmi tarihe meydan okuyacak tiplerin ortaya çıkmasını engeller.

Bu yüzden bazı aşırı-solcu takılan tiplerin sözde aşırı çirkefliği kemalizmi gizlice güçlendirmek içindir.

Türkiye'de gerçek bir komünist olsaydı kemalizme karşı AKP ile tam bir işbirliği yapardı. Türkiye'deki komunistler gerçekte MOSSAD ajanı olduğu için böyle bir şey yapmaz.
Kripto-Yahudiler konusunda bilinç sahibi Müslümanları MOSSAD adına "kafalamaya" çalışan https://tamtam.chat/AkademiDergisi/AYOPdorABdk bir dergidir.

Post(s) action:


Moderation Help
Scope:
Duration: Days

Ban Type:


2 replies | 0 file
New Reply on thread #12
Max 20 files0 B total