/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası


New Reply on thread #149
X
Max 20 files0 B total
[New Reply]

[Index] [Catalog] [Banners] [Logs]
Posting mode: Reply [Return]


Türkiye Devletinin İstihbarat Kurumları İsrail Yahudisi ile Türkiye'nin yerli yahudisini birbirinden ayırt edebilmelidir.

2002 öncesi dönemde MOSSAD ajanları çok rahat bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı alabiliyordu. 2002 öncesi dönemde Türk vatandaşlığı alan MOSSAD ajanları günümüzde aktif bir biçimde faaliyetlerine devam etmektedir.

Türkiye Devletinin bu konuda yapabilceği en basit yöntemlerden biri ses tonu analizi yapmaktır. Gerçekte İsrail yahudisi olan insanların ses tonundaki ibrani ritmi ve frekansı kendini belli eder. İnsan mizacı konusunda uzman olan müslüman psikolog ve psikiyatırlar bu konuda bilimsel çalışma başlatıp bu çalışmayı müslüman polislere ve müslüman istihbaratçılara sunmalıdır. 

Karşınızdaki potansiyel MOSSAD ajanını onunla ibranice konuşurak tahrik etmeye çalışabilirsiniz.

Bunun dışında bazı İsrail yahudilerinin fenotipi kendisini belli eder. Kendiside kripto yahudi olan nihal atsız "Bunu tanımak için yüzünün mütereddi Yahudi hatlarına dikkatle bakmak lâzımdır." demiştir. Mizaç uzmanı olan müslüman alimler ve bilim insanları İsrail ve Türkiye yahudilerinin yüz hatları ve fenotipi konusunda bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmalıdır.Yahudi fenotipi ve yüz hatları konusunda yapılan bilimsel çalışmalar müslüman polislere ve müslüman istihbaratçılara sunulmalıdır.
Müslümanlara basit bir bilgi Türkiye'deki psikologlar ve psikiyatrlar Türkiye'deki diğer doktorlar gibi Türk değil Türk görünümlü Kripto Yahudi'dir.
En basitinden Israel TV kanallarındaki insanların yüz hatları ve fenotipilerini Türkiye'deki insanların yüz hatları ve fenotipileri ile kıyaslanabilir.

İnsan insana benzer demeyin.Bu kadarda benzemez.
TVNET'te Doğukan Gezer isimli kişi Ali Burak Darıcılı'nın şakasına sunucuya atfettiği "ürün siz misiniz" sözündeki atıfı ciddiye alıp "siz mi dediniz" diye soruyor. Ali Burak Darıcılı hemen fark edip sunucunun o sözü çoğu kez kullandığını ifade etmek zorunda kalıyor. 

DİKKAT Doğukan Gezer isimli şahıs sosyal medya uzmanı olmasına rağmen basit bir şakayı bile anlamıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İstihbarat Kurumları soğuk savaş döneminde Türkiye'ye sızan MOSSAD ajanları ile İsrail'den yeni gelen MOSSAD ajanları arasındaki mizaç farkını ayırt edebilmelidir.

Post(s) action:


Moderation Help
Scope:
Duration: Days

Ban Type:


8 replies | 5 file
New Reply on thread #149
Max 20 files0 B total