No banners, make a banners thread

/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası


New Reply on thread #164
X
Max 20 files0 B total
[New Reply]

[Index] [Catalog] [Banners] [Logs]
Posting mode: Reply [Return]


MOSSAD'ın zihin kontrol uzmanı nörologu Dr. Israel Yaar

https://health.usnews.com/doctors/israel-yaar-1153459

https://www.doximity.com/pub/israel-yaar-md

https://doctor.webmd.com/doctor/israel-yaar-ad030981-d7c9-4fed-a75d-dc60c74cefab-overview

https://www.vitals.com/doctors/Dr_Israel_Yaar.html

Müslümanlar "Allah'ım Dr.Israel Yaar'ı kafirlikten kurtar ve müslüman kıl" diye beddua etsin.
Allah'ım vicdanlı bir İsrail Yahudisinin MOSSAD'ın Türkiye'de yaptığı psikolojik harbi ve bütün çirkefliklerini anlatmasını nasip eyle.
Allah'ım vicdanlı bir İsrail Yahudisinin MOSSAD'ın Türkiye'de yaptığı psikolojik harbi ve bütün çirkefliklerini Knesset'te anlatmasını nasip eyle.

Post(s) action:


Moderation Help
Scope:
Duration: Days

Ban Type:


2 replies | 0 file
New Reply on thread #164
Max 20 files0 B total