No banners, make a banners thread

/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası


New Reply on thread #200
X
Max 20 files0 B total
[New Reply]

[Index] [Catalog] [Banners] [Logs]
Posting mode: Reply [Return]


thumbnail of nage.png
thumbnail of nage.png
nage png
(59.27 KB, 623x332)
thumbnail of stars.png
thumbnail of stars.png
stars png
(98.26 KB, 1364x488)
https://twitter.com/Nagehanalci/status/1572616328430882816

Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde Milliyetçi,Muhafazakar,Atatürkçü ve İslamcı diye hiziplerin olduğu söylenir.

Devletin içinde Milliyetçi,Muhafazakar,Atatürkçü ve İslamcı diye hiziplerin olduğu yalanı MOSSAD tarafından uydurmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kadrolarında sadece iki hizip vardır; Kripto-Yahudiler ve Müslümanlar

MOSSAD'ın içi boş algı oyunlarına kanmanın lüzumu yok. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin herhangibi bir memuru ya Kripto Yahudidir ya Müslümandır. Laga luga yapmaya gerek yoktur.
Müslümanlar MOSSAD'ın Türkiye yapılanmasının lağvedilmesi ve kripto-Yahudilerin tövbe edip Müslüman olması için Allah'a dua etmelidir.
Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki Müslümanlar beyaz tenli kripto Yahudileri fark edebildiğinden ötürü FETÖ=MOSSAD Türkiye Cumhuriyeti Devletine sızmak için yüz hatları ve ten rengi Arap,Kürt ve Ermeni halklarına benzeyen esmer tenli İsrail Yahudilerini kullanmaktadır.

MOSSAD'ın İslam ülkelerine sızmak için kullandığı esmer tenli Yahudi kavimlerine Mizrahi Yahudileri ve Yemen Yahudileri örnek olarak verilebilir.
2002 öncesi dönemde MOSSAD ajanları çok rahat bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı alabiliyordu. 2002 öncesi dönemde Türk vatandaşlığı alan MOSSAD ajanları günümüzde aktif bir biçimde faaliyetlerine devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki Müslümanlar beyaz tenli kripto Yahudileri fark edebildiğinden ötürü FETÖ=MOSSAD Türkiye Cumhuriyeti Devletine sızmak için yüz hatları ve ten rengi Arap,Kürt ve Ermeni halklarına benzeyen esmer tenli İsrail Yahudilerini kullanmaktadır.

MOSSAD'ın İslam ülkelerine sızmak için kullandığı esmer tenli Yahudi kavimlerine Mizrahi Yahudileri ve Yemen Yahudileri örnek olarak verilebilir.

Post(s) action:


Moderation Help
Scope:
Duration: Days

Ban Type:


3 replies | 2 file
New Reply on thread #200
Max 20 files0 B total