No banners, make a banners thread

/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası


New Reply on thread #219
X
Max 20 files0 B total
[New Reply]

[Index] [Catalog] [Banners] [Logs]
Posting mode: Reply [Return]


thumbnail of 1661795250849 (1).jpg
thumbnail of 1661795250849 (1).jpg
1661795250849 (1) jpg
(221.02 KB, 1898x2110)
Derin İstihbaratçı anona bir soru Tunay Eren Uyar'ın götü neden bu kadar yanıyor? Neden enik19 olarak onun götünü bu kadar yakıyorum açıklar mısın?
istihbaratçı değilim. 

onu "mossada çalışıyorum" diyen https://tr-tr.facebook.com/lutfi.u.tekin e sor

Post(s) action:


Moderation Help
Scope:
Duration: Days

Ban Type:


1 replies | 1 file
New Reply on thread #219
Max 20 files0 B total