/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası


New Reply on thread #252
X
Max 20 files0 B total
[New Reply]

[Index] [Catalog] [Banners] [Logs]
Posting mode: Reply [Return]


thumbnail of _114944843_polltracker_index_promo976_v2.png
thumbnail of _114944843_polltracker_index_promo976_v2.png
_114944843_polltracke... png
(323.52 KB, 976x549)
thumbnail of ezgif-5-91bec97879.jpg
thumbnail of ezgif-5-91bec97879.jpg
ezgif-5-91bec97879 jpg
(469.1 KB, 2000x1333)
Joe Biden neden Siyonistlerin gözünden düştü ?

Türkiye'de ABD Başkanı Joe Biden için küreselcilerin adamı olduğu söylenir. Ülkemizdeki diğer basmakalıp dogmalar gibi bu algı da doğru değildir. Joe Biden'in siyasi geçmişine bakma zahmetinde bulunanlar Joe Biden'in Donald Trump'u aratmayacak kadar ABD Milliyetçisi biri olduğunu bilir. 

Joe Biden Siyonizme karşı büyük günahlar işlemiştir;

Siyonistlerin kendisinden istediği "Sahte Filistincilik" rolünü oynamak yerine tam tersine Trump gibi "Aşırı İsrailcilik" yaparak İsrail'in gizlice zarar görmesine sebep olmuştur.

Siyonistlerin kendisine emrettiği "Türkiye'yi yaptırımlara boğma" talimatını kabul etmeyip lobilere rağmen Türkiye ile ilişkilerini sürdürmeye devam etmiştir.

Yine Siyonistler kendisinden Çin'e uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istemesine rağmen tam tersine Trump'un politikasını devam ettirerek Çin'e yapılan yaptırımları daha da arttırmıştır.

Bu sebeplerden ötürü Joe Biden siyonistlerin gözünden düşmüş bunlardan ötürü kendisi ve oğlu hakkında pedofili iddiaları medyaya servis edilmiş, ABD BAŞKANI olmasına rağmen mental olarak çözüm bulunabilecek türden olan sağlık sorunlarının düzeltmesi yerine ABD BAŞKANI olan birini küçük düşürecek hareketlerde bulunmasına seyirci kalınmış sonunda kraliçenin cenazesinde son sıralarda oturtularak ağır bir şekilde aşağılanmıştır.

Post(s) action:


Moderation Help
Scope:
Duration: Days

Ban Type:


0 replies | 2 file
New Reply on thread #252
Max 20 files0 B total