No banners, make a banners thread

/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası


New Reply on thread #254
X
Max 20 files0 B total
[New Reply]

[Index] [Catalog] [Banners] [Logs]
Posting mode: Reply [Return]


thumbnail of images (1).jpeg
thumbnail of images (1).jpeg
images (1) jpeg
(48.07 KB, 766x400)
thumbnail of images (2).jpeg
thumbnail of images (2).jpeg
images (2) jpeg
(46.54 KB, 554x554)
Bilgili anondan adrenochrome ile ilgili bilgiler almak istiyorum. Hollywood celebrities kullanıyor mu? Yoksa bir mesaj mı vermeye çalışıyorlar halka,gözlerini morartıp "bakın burada böyle şeyler oluyor" diye.
Bu konularda bilgi sahibi değilim onu bana "MOSSAD'a çalışıyorum" diyen https://tr.linkedin.com/in/lutfitekin 'e sorun.

Post(s) action:


Moderation Help
Scope:
Duration: Days

Ban Type:


4 replies | 3 file
New Reply on thread #254
Max 20 files0 B total