/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası


New Reply on thread #308
X
Max 20 files0 B total
[New Reply]

[Index] [Catalog] [Banners] [Logs]
Posting mode: Reply [Return]


Kendini hayvani iç güdülerden ve çürümüş sistemin döngüsünden arındırmış(arındırmak isteyen), matrix'in içinden çıkmak, gelişimin ve sonsuzluğun zirvesine yolculuk etmek isteyen insanlar arıyorum.
Gerçeklik simüle edilemeyecek kadar berrak ve nettir.Bu yüzden matrixin içinde olmamız mümkün değildir.

Post(s) action:


Moderation Help
Scope:
Duration: Days

Ban Type:


4 replies | 0 file
New Reply on thread #308
Max 20 files0 B total