/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası


New Reply on thread #318
X
Max 20 files0 B total
[New Reply]

[Index] [Catalog] [Banners] [Logs]
Posting mode: Reply [Return]


cinci değilim.

Gerçekte var olmayan cinlerle nasıl tek yönlü iletişim kurulacağına dair alternatif bir yöntem kurguladım.

Post(s) action:


Moderation Help
Scope:
Duration: Days

Ban Type:


6 replies | 0 file
New Reply on thread #318
Max 20 files0 B total