/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası


New Reply on thread #415
X
Max 20 files0 B total
[New Reply]

[Index] [Catalog] [Banners] [Logs]
Posting mode: Reply [Return]


Genelde linux'un en güvenli işletim sistemi olduğuna dair yazılarla ve haberlerle karşılaşırsınız. Linux güvenli bir işletim sistemi değildir. Linux çekirdeğini gerçekte MOSSAD yazmıştır. Linus'un eline vermiştir.

Linux'un güvenli olduğuna dair yanlış algıyı MOSSAD yayar. Linux çekirdeği gerçekte MOSSAD tarafından UNIX'in dezenforme ederek yazılmış halidir. Linuxta bir saldırgan kök ayrıcalıklarını sandığınızdan daha kolay elde edebilir. Linux çekirdeği kendi içinde çok sayıda mimari güvenlik sorununu barındırır. MOSSAD UNIX çekirdeğini özellikle çarpıtarak Linux'u bu hale getirmiştir. Bu yüzden ortalama bir kullanıcının linux'un güvenlik sorunları düzeltmesi olanaksızdır. Bunu üst düzey bilgisayar mühendisleri ancak yapabilir.

MOSSAD ajanları bir bigisayarı rahatça hackleyebilsin diye piyasaya adına Linux denen kolaylıkla hacklenebilen bir ucube çekirdeği "dünyanın en güvenli işletim sistemi" diye piyasaya salmıştır.

Post(s) action:


Moderation Help
Scope:
Duration: Days

Ban Type:


1 replies | 0 file
New Reply on thread #415
Max 20 files0 B total