No banners, make a banners thread

/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası


New Reply on thread #8
X
Max 20 files0 B total
[New Reply]

[Index] [Catalog] [Banners] [Logs]
Posting mode: Reply [Return]


şeytana nasıl mesaj gönderirsiniz ?

özetle; ses sinyalini hedeflenen dalgaboyu ve parçacığa dönüştürerek.

peki bu nasıl yapılabilir ?

mikrofonu olan güçlü bir ses ampfikilatörü edineceksiniz.

bir adet kızılötesi ampül bir adet morötesi ışık veren bir ampül ve bir adet magnetron bulacaksınız.ses ampfikilatörünün 3 tane outputuna bunları bağlayacaksınız.

mikrofonu kullanarak istediğiniz mesajı şeytana iletebilirsiniz. Yalnız şeytan Türkçe bilmez. 

Şeytan sadece Arapça,Farsça ve Antik-İbranice bilir.

Şeytan size geri dönüş yapmaz. Size geri dönüş yapılırsa bilin ki bu şeytandan değil sizin ne yaptığınızı fark eden istihbarat örgütleridir.Ve geri dönüş yapma sebepleri sizinle kafa bulmaktır.

Post(s) action:


Moderation Help
Scope:
Duration: Days

Ban Type:


1 replies | 1 file
New Reply on thread #8
Max 20 files0 B total