/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası


New Thread
X
Max 20 files0 B total
[New Thread]

Page: Prev [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Next | [Index] [Catalog] [Banners] [Logs]Ölen insanlarla tek yönlü iletişim kurulabilir mi ?

Bu soruya net bir cevap veremeyiz. Ama nasıl yapılabileceğine dair basit bir fikir verilebilir.

Öncelikle ölmüş olan bir insanın cesedi veya kemiği lazım.

Altın,gümüş veya platin elektrotlar temin edin.

Elektronik ses sinyali veren mp3 çalar veya ses sistemi bulun.

Ses sisteminden veya amp3 çalardan çıkan ses kablosunun uçlarını elektrotlara lehimleyin.

Ölmüş kişinin eğer cesedi kaldıysa kafatası bölgesine yoksa arta kalan kemiklerine elektrotları yapıştırın.

Mp3 çalara yüklediğiniz kaydı açın veya ses sisteminin mikrofonundan ölen kişiye istediğiniz gibi seslenin.

Görevli meleklere sesleneceksiniz bunu Türkçe değil Arapça yapın.
Kemiklerini çıkartamadığınız ölülerle nasıl tek yönlü iletişim kurulabilir ?

Mikrofonu olan yüksek wattlı bir ses ampfikilatörü edineceksiniz.

Kurşun bir kap edinin.

Kalsiyum tozu bulun.

Morötesi ışık veren bir ampül bulun.

Kalsiyum tozunu kurşun kaba dökün.

Edindiğiniz kurşun kaba sanayiye gidip 15 metrelik ince boru bağlattırın ve morötesi ışık veren ampülü kurşun kaba bağlayın. Sanayide iken kurşun kabın morötesi ampülün çıkış kablosu ve ince boru çıkışı dışındaki açık yerlerini yine kurşunla kapattırın.

Morötesi ışık veren bir ampülün güç kablosunu yüksek wattlı ses ampfikilatörünün outputuna bağlayın.

Kurşun kaptan çıkan 15 metrelik ince boruyu hedeflediğiniz ölünün mezarını kazıp yerleştirin.

Yüksek wattlı ses sisteminin mikrofonundan ölen kişiye istediğiniz gibi seslenin.

Görevli meleklere sesleneceksiniz bunu Türkçe değil Arapça yapın.

Allah'ım insan kafatası için icat yapanları münafıklıktan ve kafirlikten kurtar ve müslüman kıl.

Allah'ım insan kafatası için icat yapanları münafıklıktan ve kafirlikten koru ve müslüman kıl.

Allah'ım insan kafatası için icat yapanları ıslah et ve şifa eyle.

Allah'ım insan kafatası için icat yapanları koru.

Allah'ım insan kafatası için icat yapanların şeytan ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım insan kafatası için icat yapanların gizli güçlerle ve istihbarat örgütleriyle olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım insan kafatası için icat yapanlara yaptığım bedduaları kabul eyle.
Allah'ım insan kafatasındaki icatları kullananları münafıklıktan ve kafirlikten kurtar ve müslüman kıl.

Allah'ım insan kafatasındaki icatları kullananları münafıklıktan ve kafirlikten koru ve müslüman kıl.

Allah'ım insan kafatasındaki icatları kullananları ıslah et ve şifa eyle.

Allah'ım insan kafatasındaki icatları kullananları koru.

Allah'ım insan kafatasındaki icatları kullananların şeytan ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım insan kafatasındaki icatları kullananların gizli güçlerle ve istihbarat örgütleriyle olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım insan kafatasındaki icatları kullananlara yaptığım bedduaları kabul eyle.Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları münafıklıktan ve kafirlikten kurtar ve müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları münafıklıktan ve kafirlikten koru ve müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları ıslah et ve şifa eyle.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları sağlıklı kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları koru.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanların şeytan ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım Türkiye'deki insanların kafatasının içindeki icatları boz ve etkisiz kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanların onlara olan kötü, zararlı ve şeytani etkilerini ortadan kaldır.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanlara yaptığım bedduaları kabul eyle.
Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanları münafıklıktan ve kafirlikten kurtar müslüman kıl.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanları münafıklıktan ve kafirlikten koru müslüman kıl.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanları ıslah et ve şifa eyle.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanların şeytan ile olan bağını ve alakasını kopar.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanların gizli güçlerle ve istihbarat örgütleri ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanları ahlaklı ve vicdanlı kıl.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanları koru.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanları sağlıklı kıl.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanlara yaptığım bedduaları kabul et.
Allah'ım bana şeytanlık yapmış olanların ruhlarını kıyamete kadar müslüman kıl.

Allah'ım bana şeytanlık yapmış olanları koru.

Allah'ım bana şeytanlık yapmış olanlara yaptığım bedduaları kabul eyle.

Kahretmek ve lanetlemek için beddua etmek yerine ıslah ve şifa için beddua edilmelidir.

İnsanlar kötülüğe mağruz kaldığında genelde kendilerine kötülük yapanlara karşı kin ve nefret besler. Gücü yeterse kendisine kötülük yapana fiili karşılık verir. Gücü yetmediğinde ise kendisine kötülük yapanın ceza almasını hatta acı çekmesini ister dine veya maneviyata yakınsa karşı tarafa ceza alması için veya kahrolması beddua eder. Bu durum ilkel kabileler ve ortalama sosyal bir hayat yaşıyanlar için kabul edilebilir iken Devlet Metafiziği açısından gerçekliğe aykırıdır. 

Devlet Metafiziği açısından İsrail kendisini ispatlamış bir devlettir. 

Devlet Metafiziğinde kendisini ispatlamış olan bir şeye karşı o şeyin kötülüğünü hatta acı çekmesini temenni etmek o şeyi daha da güçlendirirken karşı tarafın kötülüğünü temenni edeni daha da zayıflatır.

Bu yüzden içi boş beddualar ve lanetleme ritüelleri yerine İsrail'in ıslahı ve şifası için dua edilmelidir.

Allah'ım filistinlilere nasıl beddua edileceğini öğret.

Allah'ım filistinlilere dua ilmini ve adabını öğret.

Allah'ım filistinlilere beddua adabını öğret.
Kahretmek ve lanetlemek için beddua etmek yerine ıslah ve şifa için beddua edilmelidir.

İnsanlar kötülüğe mağruz kaldığında genelde kendilerine kötülük yapanlara karşı kin ve nefret besler. Gücü yeterse kendisine kötülük yapana fiili karşılık verir. Gücü yetmediğinde ise kendisine kötülük yapanın ceza almasını hatta acı çekmesini ister. Dine veya maneviyata yakın iseler karşı tarafın cezalandırılması için hatta kahrolması beddua eder. 
Bu durum ilkel kabileler ve ortalama sosyal bir hayat yaşıyanlar için doğal iken Devlet Metafiziği açısından anlamsızdır.

Devlet Metafiziğinde bir şeyin kötülüğünü hatta acı çekmesini temenni etmek sadece o şeyin kötülüğünü temenni edeni manevi olarak zayıflatır.

Bir düşmanın ıslahı ancak ona bolca ihsan etmekle mümkün olur.

İhsan uygun ve güzel olanı en mükemmel bir şekilde yapmak demektir.

Bu yüzden içi boş beddualar ve lanetleme ritüelleri yerine İsrail'deki kötü insanların ıslahı ve şifası için dua edilmelidir.

Elbette yüreklerin kahrolmasını sağlayan katliamlar söz konusu iken acısı taze olanların öfkesi aklının önüne geçerek karşı tarafın acı çekmesini ve kahrolmasını ister. Katliamları yaşayan ve bedel ödeyenlerin acısı dinmez ama yüreği soğur. 

Soğuyan yürekler öfkeden,hırstan,kinden arınarak bağırıp çağırmadan, alçak bir sesle, böbürlenmeden, kibirlenmeden karşı tarafın ıslahı ve şifası için Allah'a tezellül ve tevazu ile dua etmelidir.

Allah'ım filistinlilere nasıl beddua edileceğini öğret.

Allah'ım filistinlilere dua ilmini ve adabını öğret.

Allah'ım filistinlilere beddua adabını öğret.

Türkiye Devletinin bağımsızlığı için beddualar

Türkiye'yi yönetenler değişebilir. AKP ve Tayyip bugün var yarın yok.

Beddualar kahretmek için değil ıslah etmek için yapılır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri münafıklıktan ve kafirlikten kurtar ve müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri münafıklıktan ve kafirlikten koru ve müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere Akıl ver.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere Zeka ver.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri koru.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin şeytan ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri yaptıkları kötülüklerden ve şeytanlıklardan ötürü pişman eyle.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin yabancı istihbarat örgütlerinin ve dış güçlerin şeytani,kötü ve zararlı etkilerinden koru.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri Akıllı ve zeki kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin Aklını ve zekasını arttır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin sinirlerini kuvvetlendir.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin sinirlerini güçlendir.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri vicdanlı kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri ahlaklı kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri bulunduğu ortama hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri bulunduğu makama hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin etrafındaki olayları sorgulamasını ve anlamasını nasip eyle.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin şeytanın hilelerini sorgulamasını ve anlamasını nasip eyle.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere devlet ilmini öğret.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri devlet ilmine hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere mizaç ilmini öğret.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri mizaç ilmine hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere insan ilmini öğret.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri insan ilmine hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere istihbarat ilmini öğret.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri istihbarat ilmine hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere siyaset ilmini öğret.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri siyaset ilmine hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere elektronik,bilgisayar ve fizik bilimini ve bu bilimlerin ardındaki esas ilimleri öğret.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere elektronik,bilgisayar ve fizik bilimine ve bu bilimlerin ardındaki esas ilimlere hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerdeki musallatı boz.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerdeki musallatı etkisiz kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerdeki musallatın onlara olan kötü zararlı ve şeytani etkilerini ortadan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerdeki musallatı kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere yapılmış olan büyüleri boz.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere yapılmış olan büyüleri etkisiz kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere yapılmış olan büyülerin onlara olan kötü zararlı ve şeytani etkilerini ortadan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere yapılmış olan büyüleri onlardan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere verilmiş olan zehirleri boz.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere verilmiş olan zehirleri etkisiz kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere verilmiş olan zehirlerin onlara olan kötü zararlı ve şeytani etkilerini ortadan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere verilmiş olan zehirleri onlardan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere verilmiş olan vesveseleri boz.
1 replies omitted. Click to expand viewer
Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları münafıklıktan ve kafirlikten kurtar ve müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları münafıklıktan ve kafirlikten koru ve müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları ıslah et ve şifa eyle.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları sağlıklı kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları koru.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanların şeytan ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki insanların kafatasının içindeki icatları boz ve etkisiz kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanların icatların onlara olan kötü, zararlı ve şeytani etkilerini ortadan kaldır.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanlara yaptığım bedduaları kabul eyle.
Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerini münafıklıktan ve kafirlikten kurtar müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerini münafıklıktan ve kafirlikten koru müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerini ıslah et ve şifa eyle.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerinin şeytan ile olan bağını ve alakasını kopar.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerinin gizli güçlerle ve istihbarat örgütleri ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerini ahlaklı ve vicdanlı kıl.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerini koru.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerini sağlıklı kıl.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerine yaptığım bedduaları kabul et.
Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanları münafıklıktan ve kafirlikten kurtar müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanları münafıklıktan ve kafirlikten koru müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanları ıslah et ve şifa eyle.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanların şeytan ile olan bağını ve alakasını kopar.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanların gizli güçlerle ve istihbarat örgütleri ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanları ahlaklı ve vicdanlı kıl.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanları koru.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanları sağlıklı kıl.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanlara yaptığım bedduaları kabul et.

Türkiye Devleti telkin amaçlı kullanılan kimyasalları ve iyonları algılayacak özel sensörler geliştirmelidir. Telkin amaçlı kullanılan kimyasalları ve iyonları algılayacak özel sensörler TUBİTAK ve ASELSAN tarafından geliştirilebilir.

TUBİTAK ve ASELSAN'ın geliştireceği "telkin amaçlı kullanılan kimyasalları ve iyonları algılayacak özel sensörler" kritik alanlara,mekanlara ve ortamlara yerleştirilmelidir.

Kızılötesi ve Ultraviyole dalgalar da telkin amaçlı kullanılabilir. Bu yüzden TUBİTAK ve ASELSAN ses pulse'ı olarak kullanılabilen kızılötesi ve morötesi dalgaboylarını algılayabilen sensör ve dedektörler geliştirmelidir.

TUBİTAK ve ASELSAN'ın geliştireceği "telkin amaçlı kullanılan kızılötesi ve morötesi dalgaboylarını algılayacak özel dedektör ve sensörler" kritik alanlara,mekanlara ve ortamlara yerleştirilmelidir.

https://www.ntv.com.tr/saglik/bakteriler-arasinda-iletisim-var,0L22PgshakmGei9t3sKWHQ

İletişim kurmanın temel kuralı ses sinyalini hedeflenen dalgaboyu ve parçacığa dönüştürmektir.

Peki bu nasıl yapılabilir ?

Mikrofonu olan güçlü bir ses ampfikilatörü edineceksiniz.

Kurşun bir kap edinin ve morötesi ışık veren bir ampül bulun.

Potasyum tozu bulun.

Morötesi ışık veren bir ampülü ses ampfikilatörünün 
outputuna bağlayın.

Potasyum tozunu kurşun kaba dökün. Morötesi ışık veren ampülü kurşun kaba bağlayın.

Mikrofonu kullanarak istediğiniz mesajı cinlere iletebilirsiniz. Yalnız cinler Türkçe bilmez.

Cinler sadece Arapça,Farsça ve Antik-İbranice bilir.

Materyalist Bilgilendirme Parantezi (Bakteriler ile cinler arasında iletişim olup olmadığı bu yazının konusu değildir.
Cinlerin bilimsel olarak var olup olmaması bu yazının konusu değildir.
Bu yazı cinler ile bakteriler arasında iletişim olduğu varsayımında bulunur.)
Ses dalgaları ile mikroorganizmaların kontrolü : https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/535221

ne demiştik ; temel kural ses sinyalini hedeflenen dalgaboyu ve parçacığa dönüştürmektir.

Bilgisayarlar için kullanılan antivirüs ve siber güvenlik sistemleri yazılım tabanlıdır.
Günümüzde siber casusluk sadece kodlar ve programlar ile değil donanım üzerindende yapılabilmektedir.
Donanımların çipindeki firmware yazılımına zararlı kodlar yüklenerek işletim sistemi ve antivirüs baypass edilip doğrudan donanım üzerinden casusluk yapılabilmesi mümkündür.
Bilgisayarın UEFI/BİOS firmware ve Harddisk firmware yazılımlarına bulaşan zararlı rootkitler donanım üreticisinin orjinal firmware yazılımı yeniden kurularak temizlenmesi mümkün iken bilgisayarın diğer donanımlarındaki(klavye,mause,fare,usb kontorollör,kamera,mikrofon,ekran kartı,PCI slotları ve diğer donanımlar) çiplerin firmware kısmına bulaşan rootkitlerin sıradan insanlar tarafından tespit edilip temizlenmesi mümkün değildir.
Bu sebebten ötürü diğer donanımlardaki çiplerin firmware yazılımına bulaşan rootkitlerin tespit edilebilmesi için özel bir işletim sistemi veya özel bir sistem yazılımı gereklidir.
Bu sistem ve işletim sistemi diğer donanımların sisteme verdiği sinyalleri inceleyerek ve donanım çipindeki firmware yazılımının çalışma biçimini mümkünse dijital imzasını inceleyerek tespit işlemini yapabilir.
Piyasadaki Sniffer ve Monitor programlarının bu işlevi yapabilceğini iddia edebilirsiniz.Ama bu programlar çalıştırıldıkları işletim sisteminin kendilerine verdiği yetki kadar inceleme yapabilirler.
Bu yüzden bu konuda farklı bir sistem veya işletim sistemi gerekir.Bunun haricinde yazılımsal antivirüs ve yazılımsal siber güvenlik sistemlerine alternatif olarak "donanımsal antivirüs" geliştirilebilir.
Güvenlik yazılımları genellikle işletim sistemine,işletim sistemi kerneline ve gerekirse anakart bios/uefi bölümüne yüklenir.Buna alternatif olarak mevcut bilgisayar kasasının içine kullanılan bilgisayarndan bağımsız olarak farklı bir anakarta ve işlemciye sahip "donanımsal antivirüs" yerleştirilebilir.
Bu "donanımsal antivirüs"ün IDS,IPS ve Harici Firewall'lardan farkı bilgisayarın belleğine,sabit disk ve network yolaklarına fiziksel bir kablo veya implant ile doğrudan bağlanarak bilgisayar sistemini fiziksel olarak denetleyerek mevcut işletim sistemi ve anakarttan bağımsız olarak bilgisayarın güvenliğini sağlayabilir.
Bu "donanımsal antivirüs" bilgisayarın giriş ve çıkış portlarını fiziksel olarak denetleyerek tespit edilmesi zor olan BadUSB ve NSA ANT araçları saldırılarını durdurabilir.

MOSSAD Hz.Süleyman'a hizmet gözcü cinlerden birinin ismidir

MOSSAD İsrail'in istihbrat örgütü olarak bilinir. İsrail'deki "Tabela MOSSAD'ı" gerçek MOSSAD değildir. MOSSAD'ın gerçek yapılanması İsviçre ve Türkiye'dedir.

MOSSAD CIA ve MI6 gibi profesyonel bir istihbarat örgütü değildir. MOSSAD istihbarat örgütü kabiliyetleri olan kabalist ve okült gizli yapılanmadır. Bu yüzden hedef aldığı insanlara profesyonel bir istihbarat örgütü gibi davranmaz. Buna örnek vermek gerekirse itibarı ve çevresi olmayan insanları delirtmek için anlamsız ve garip hareketlerde bulunup saçma sesler çıkartarak delirtmeye çalışmak gibi antik kabalist davranışlarda bulunur. Siz bu durumu başkasına ifade etmeye kalkarsanız size deli derler.

MOSSAD'ın 1940'larda kurulduğu söylenir. Bu yanlıştır. MOSSAD'ın kuruluşu daha eskilere dayanır.

MOSSAD'ın kelime anlamının enstitü olduğu ifade edilir. Esasında MOSSAD Hz.Süleyman'a hizmet eden gözcü cinlerden birinin ismidir. İsrail kendisine yakışacak bir şekilde bir cinin ismini sözde istihbarat teşkilatına vermiştir.

MOSSAD akla ve mantığa uygun olan eylemlerini hedef ülkenin yerli yahudilerine görünürde saçma ve anlamsız olan gizli eylemlerini İsrail yahudilerine yaptırır. Bunun sebebi ise yabancı ülkelerdeki yerli yahudilerin "neden böyle bir şey yaptım" diye ukalalık yapabileceğinden ötürüdür.

Potansiyel bir MOSSAD çalışanı ile İbranice konuşun. Kendi amirlerine ihanet etmemeleri için "İbranice dili ile manipülasyon" eğitimi almamışlardır.
MOSSAD'ın ruh hastası olan çalışanları ise genelde kendisini dünyanın en kurnaz insanı sanıp etrafındaki insanlara gerizekalı gözüyle bakar.

ABD ve İngiltere MOSSAD'a İsrail üzerinden değil Türkiye ve İsviçre'den bakmalıdır.

Türkiye güçlü bir siber güvenliğe sahiptir. Bu yüzden yabancı istihbarat teşkilatları esas siber casusluk faaliyetlerini tcp/ip,ipv6 ve udp ağları üzerinden değil hedefledikleri cihazların anakartına gizlice yerleştirdikleri elektronik casusluk implantlarını(bkz NSA ANT araçları) Radyo Frekans dalgaları ile yöneterek yapmaktadır.Günümüzde buna bile ihtiyaçları kalmamıştır.Dünyada üretilen anakartlar NSA casusluk standarlarına göre dizayn edildiği için cihaz üzerindeki gizli bir backdoor'u önceden seçilmiş anahtar bir sinyal ile aktif etmeleri yeterlidir. Bu yüzden Türkiye Devleti kendi ülkesinde satılan Elektronik cihazlarla ilgili bütün telemetrik detayları cihazı üreten şirketlerce kendisine vermeye şart koşmalıdır diye ifade etmiştik.

Peki Türkiye Devleti bu duruma karşı geçici olarak nasıl bir önlem alabilir ?

Türkiye'de kritik kurumlarda kullanılan bilgisayarların kasasına NSA COTTONMOUTH, NSA BULLDOZER ,Ruber Ducky ve USB Ninja gibi sadece radyo sinyalleri ile uzaktan kontrol edilebilen RF casus implantlarını tespit edebilecek kabiliyetleri olan bir "RF Casus Dedektörü" yerleştirilerek önlem alınabilir. Bu "RF Casus Dedektörü" ASELSAN veya yerli ve milli elektronik mühendisleri tarafından geliştirilebilir.

Bunun dışında Türkiye Devleti kritik kurumlardaki bilgisayarların anakartlarını üreten şirketlerle irtibat kurup üretilen anakartın telemetrik bilgilerini talep ederek anakart üzerindeki çiplerin firmware kodlarının ve devrelerin orjinal olup olmadığını kontrol edilebilir. Anakart firması bunu kabul etmez ise Türkiye Devleti ters mühendislik ile anakart üzerindeki çiplerin firmware yazılımlarının ve devrelerinin güvenliğini kendisi kontrol edebilir.

Post(s) action:


Moderation Help
Scope:
Duration: Days

Ban Type:


New Thread
Max 20 files0 B total
Refresh